اخبارسايت

نرم افزار تحت Web

نامه الکترونیک چاپ PDF

نرم افزار تحتWeb

مـزاياي سيستم تحت وب كنترل ايستگاهاي پمپاژ

 • خريـــد يك نـــرم افزار تحت وب به جـــاي خــريد نسخ متعــدد
 • هزيـــنه نـــگهداري بسيـــار جزئي در سخت افــــزار شبـــكه
 • عدم استفاده از سخت افزار جانبي جهت ارتباط با ايستگاها
 • هــزينه پشتيباني انـــدك نرم افزار
 • سرعت در راه اندازي امور شعب بـــدون نياز به نصب مجـــدد
 • عــدم نياز به حضـــور در محل شــركت جهت كار با نــرم افزار
 • عـــدم نـــگراني از تــــــهيه Back up از اطلاعــــــات شـــعب

 

 


امكانات سيستم:

 • مانيتورينگ نامحـــدود وضعيت ايستگاه پمپاژ و مخازن آب آن به صورت online
 • قابليت گــــروه بندي ايستگاه هاي پمپاژ بر حسب نام شهـــرستان
 • ارتباط Online با ايستگاه پمپاژ و سيستم مركزي
 • قابليت تعريف نامحـــدود كاربر با كلمه عبور و سطح دسترسي
 • تنظيم سنسور سطح سنج
 • واريز اينترنتي كارت شارژ سيستم تحت وب
 • آلارم اعلان ســرقت همـــراه ثبت تــــاريخ و ســـاعت

 

 


كنترل مخازن آب

 • ذخيره و بازيابي كليه پارامتر هاي ايستگاه هــاي پمپاژ
 • امكان روشن و خاموش نمودن تجهيزات داخلي ايستگاه از راه دور
 • امكان تعريف نوع مخزن
 • قابليت نمايش Online كنتور ديجيتالي برق
 • امكان نمايش Online حجم آب بر حسب متر مكعب و ليتر
 • اطلاع از وضعيت تابلو برق موجود در ايستگاه پمپاژ
 • محاسبه تقريبي آب استحصال شده از چاه
 • گزارش گيري از پارامتر هاي مختلف سيستم
 • محاسبه تمام پارامتر هاي ايتگاه پمپاژ

 

 

 


نمايش اطلاع

 • قابليت آنالايز 36 پارامتر هاي تابلو برق به صورت Online
 • قابليت آناللايز و نمايش پارامترهاي پاورميتر
 • قابليت آنالايز و نمايش پارامتر هاي ســـافت استارت
 • قابليت آنالايز و نمايش پارامتر هاي فلومتر
 • قابليت نمايش شارژ و ارسال درخواست شارژ ايستگاه ها
 • قابليت نمايش پارامتر هاي كيفي آب به صورت Online

 

توليدات شركت الوند مدار

1-سيستم هاي مانيتورينگ

2-سيستم هاي تله متري و اسكادا

3-كنتور هاي حجمي

4-سيستم قرائت كنتور از راه دور

5-سيستم آنالايزر آب و ....

كيفيت محصولات ما چگونه است؟

نتایج

درباره شرکت ما....

شركت الوند مدار بهينه ساز با کمک خداوند متعال برای اولین بار موفق  به طراحی و ساخت سیستم مانیتورینگ ایستگاهها و مخازن آب (Ab mimik)شده است بهترین راه اطلاع از بروز هرگونه مشکل در ایتگاه پمپاژ به صورت لحظه به لحظه(Online)را ابداع نموده ایم......