اشل دیجیتالی مدل L250

این دستگاه جهت نمایش ارتفاع آب موجود در مخازن سد به صورت مطلق و ارتفاع از سطح دریا استفاده میشود. قابلیت های این دستگاه به شرح ذیل است:

1.نمایشگر گرافیکی
2.نمایش گرافیکی ارتفاع آب مخزن سد به صورت مطلق ، ارتفاع از سطح دریا و Full scale
3.قابلیت ارسال اطلاعات از طریق پیام کوتاه SMS
4. قابلیت ارسال 8 هشدار زمانی (ALARM TIME)جهت ارسال اطلاعات
5.نمایش ساعت و تاریخ به صورت شمسی
6.نمایش گرافیکی میزان آنتن دهی اپراتور مخابراتی
7.قابلیت تنظیم دقت دستگاه
8.کلمه عبور جهت انجام تنظیمات(Password)