AS 40

تله متری مدل AS 40

این سیستم ارتفاع آب موجود درمخزن را برروی سیستم نصب شده در ایستگاه پمپاژ توسط نمایشگرهای نوری (LED) نمایش می دهد و با روشن و خاموش نمودن به موقع پمپ ، از هدر رفتن آب و انرژی برق و استهلاک ایستگاه پمپاژ جلوگیری می کند .

قابلیت های دستگاه :

این مدل علاوه بر امکانات مدل(AS30) دارای قابلیت های پایش سطح مخزن در چهار سطح و مانیتورینگ در محل ایستگاه پمپاژ
  1. پایش سطح مخزن در چهار سطح و مانیتورینگ در محل ایستگاه پمپاژ
  2. امکان ارتقاء جهت ارتباط با دستگاه SMS Controller
  3. در این مدل از 5 عدد سنسور استفاده می شود که یکی از آنها بعنوان مشترک در پایین ترین محل نصب وچهارتای دیگررا می توان به نسبت مساوی یا فاصله متناسب با ارتفاع مخزن از یکدیگر نصب نمود و با رسیدن مایع به هر سنسور ، دستگاه اقدام به ارسال اطلاعات ، به صورت بی سیم به ایستگاه پمپاژ جهت تصمیم گیری دستگاه گیرنده برای ادامه پمپاژ و یا قطع آن می نماید .