AS 50

تله متری مدل AS 50

این سیستم ارتفاع آب موجود در مخزن را بر روی سیستم نصب شده در ایستگاه پمپاژتوسط نمایشگرهای نوری (LED) نمایش می دهد و با روشن و خاموش نمودن به موقع پمپ ، از هدر رفتن آب و انرژی برق و استهلاک ایستگاه پمپاژ جلوگیری می کند .

قابلیت های دستگاه :

این مدل علاوه بر امکانات مدل (AS40) دارای قابلیت های پایش سطح مخزن در پنج سطح و مانیتورینگ در محل ایستگاه پمپاژ
  1. پایش مخزن در پنج سطح و مانیتورینگ درمحل ایستگاه پمپاز
  2. امکان ارتقاء جهت ارتباط با دستگاه SMS Controller
  3. در این مدل از 6 عدد سنسور استفاده می شود که یکی از آنها بعنوان مشترک در پایین ترین محل نصب و پنج تای دیگر را می توان به نسبت مساوی یا فاصله متناسب با ارتفاع مخزن از یکدیگر نصب نمود و با رسیدن مایع به هر سنسور ، دستگاه اقدام به ارسال اطلاعات ، به صورت بی سیم به ایستگاه پمپاژ جهت تصمیم گیری دستگاه گیرنده برای ادامه پمپاژ و یا قطع آن می نماید.