فشار سنج دیجیتال مدل P60

این مدل از دستگاه علاوه بر ویژگیهای ذکر شده در مدل 50P دارای ویژگیهای ذیل می باشد:

1_ دارای دیتالاگر جهت ثبت اطلاعات به مدت 10سال
2_نمایش گرافیکی حافظه داخلی
3_قابلیت تنظیم زمان نمونه برداری و ثبت اطلاعات در دیتالاگر
4_ دارای پورت USB جهت برداشت اطلاعات
5_ دارای خروجی ایزوله 20_4 میلی آمپر
6_ دارای پورت 232RS
7_ قابلیت ارسال اطلاعات به صورتGPRSبر روی سایت ( این ویژگی در مدل 70Pفعال می باشد.)