GD 110L

آشکار ساز مدل GD 110L

این دستگاه علاوه بر دارا بودن قابلیت های مدل GD110دارای ویژگی های ذیل می باشد:

1_ دارای دیتالاگر جهت ذخیره اطلاعات
2_ قابلیت تنظیم زمان ذخیره کردن اطلاعات به صورت پریودیک
3_ قابلیت ذخیره اطلاعات به مدت 10 سال بر روی  حافظه داخلی دستگاه
4_ دارای پورت USB جهت برداشت اطلاعات
5_ قابلیت نمایش اطلاعات ذخیره شده توسط نرم افزار Excel
6_ دارای 232PORTRS جهت ارتباط با سیستم مانیتورینگ
7_ دارای خروجیMA 20_14ایزوله
8_ قابلیت ارسال اطلاعات ذخیره شده از طریق GPRS بر روی سایت ( این ویژگی در مدلLG110GD فعال می باشد.)